Grup Çalışmaları

Sosyal Beceri Grubu

Çocuklarımızı geleceğe daha iyi ve donanımlı hazırlayabilmemizde onlara öğretebileceğimiz becerilerin en önemlilerinden biri de sosyal becerilerdir. Sosyal etkileşim, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Çocukların sosyalleşme süreci doğdukları andan itibaren gelişmeye başlar. Erken yıllardan itibaren değişik yöntemlerle çocuklara becerilerin birikimli olarak kazandırılması gerekmektedir. Çocukların sosyal ve duygusal gelişiminde yaşama iyi uyum sağlaması ayrı bir öneme sahiptir. Sosyal beceri eksikliği yada yetersizliği çocukları okul başarısızlığı, saldırganlık, içe kapanıklık ve çeşitli psikolojik bozukluklar gibi kısa ve uzun süreli birçok sonuca götürebilir. Amacımız çocuklarımızın bu gelişim dönemlerinde kendileriyle barışık, başkalarıyla daha uyumlu ilişkiler kurabilmeleridir. Bu programın amacı: çocuklarımızın kendileriyle barışık, başkalarıyla daha uyumlu ilişkiler kurabilmeleri, duygusal zekalarını geliştirmeleri, yaşam becerilerini kazanmalarıdır. Sosyal Beceri Grupları çocukların EQ(Duygusal Zeka) larının güçlendirilmesi için oyunlar, alıştırmalar ve sözel anlatımları içermektedir.

Sosyal Beceri Grup Çalışması;

Çocuklarımızın,

- Kendini tanıma becerilerini geliştirmelerini,

- Benlik saygısını artırmalarını,

- Sorumluluk duygusunu geliştirmelerini,

- Kendini ve duygularını ifade etmelerini,

- Yaşama olumlu bakmalarını,

- Hedef belirleme becerilerini geliştirmelerini,

- Duygularını tanımalarını,

- Duygularını ve kendilerini kontrol edebilme becerisini geliştirmelerini,

- Kızgınlık ve öfke ile baş edebilmelerini,

- Arkadaş edinme ve arkadaşlıklarını sürdürebilme becerisi geliştirmelerini,

- Problem çözme becerisi kazanmaları,

- Reddetme becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Oturum sayısı: 12 ( toplam 3 ay) Oturum süresi: Haftada 1 gün 2 saat