FIRST İN MATH

Müzik veya spor gibi becerileri öğrenmede çocuklar zamanlarının çoğunu öğretimden çok alıştırma yapmaya ayırırlar. Matematiği de öğrenmek aynı şekildedir. Kaliteli bir öğretim olmazsa olmaz fakat öğrenci yeterli zamanını alıştırma yapmaya ayırmadığında etkili bir şekilde öğrenme gerçekleşmez.

Fırst in Math etkinlikleri hesaplama, problem çözme, eleştirel düşünme ve temel matematik becerilerinde hızlı bir yükseliş için derin alıştırma teknikleri kullanır. Düzenli alıştırmalar ile öğrenilmesi aylar süren beceriler derin alıştırma teknikleri ile daha kısa zamanda öğrenilir ve anında geri bildirim sağlar. İçerik, “ oyun” şeklinde sunulmasına rağmen geliştirilen beceriler matematik başarısı için anahtar becerilerdir. Toplamadan karmaşık matematiksel işlemlere kadar geniş bir içerik sunulmaktadır. FIM programını kullanan öğrencilerin en iyi öğrenciden en çok zorlanan tüm öğrencilere kadar matematik puanlarında dikkate değer yükselişler gözlenmiştir.

Sizinle birlikte çocuğunuzun yaşamında fark yaratalım !

Düşünce Becerilerini Geliştirir.

Oyunlar, öğrencilerin yaratıcı şekilde çeşitli problem çözme durumlarında bilgiyi nasıl uygulayacaklarını ve uyarlayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır.

Müfredatla uyumlu

1.sınıf ve 9. Sınıf arası milli eğitim müfredatına uygun hazırlanmıştır.

Farklılaştırılmış Öğretim imkanı sağlar

Öğrenci, beceri kazanmada ilerledikçe uygun içerik açılır. Program açık uçlu ve öğrenciye göre ilerleyen bir programdır.

Kanıtlanmış Sonuçlar

West Ed tarafından yapılan bilimsel araştırma sonuçları, programın matematiğe karşı tutumu yükseltirken aynı zamanda matematik yeteneklerinin geliştirildiğini göstermektedir. Amerika’nın Philadelphia eyaletinde okul öncesinden 8. Sınıfa kadar 2500’den fazla öğrenci FIM programı kullanmaktadır. Sadece 2 yıl içinde bölgedeki 5. Sınıflarda 22,1 puanlık artış olmuştur. 8. Sınıflarda ise 18,5 puanlık artışın yanında PSSA sınavında yeterli ve yüksek puan almıştır.