EĞİTİM NASIL VERİLİYOR?

Eğitim nasıl veriliyor?

Berard Metodu bir terapi veya tedavi yöntemi değildir.Zihin eğitimidir. Kişi ve aileyle bir ön görüşme yapılır. Görüşme sürecinden sonra kişinin görsel ve işitsel dikkatini, konsantrasyonunu, algı düzeyini değerlendiren testler uygulanır. Tüm bu değerlendirmeler sonucu kişiye dinleti programı hazırlanır. EARDUCATOR isimli özel bir amfi niteliğindeki cihazımız başka bir ses kaynağından verilen sesleri modüle ediyor, 30 - 20000 hz aralığında geniş bir yelpazede ses dalgaları veriliyor. Bu sayede zihnimizin dinleme, algılama, konsantre olma, hatırlama, dikkat toplama, yorum yapma, bilgileri algı merkezimizde işleme gibi var olan yeteneklerimizin ortaya çıkmasına neden olur. Orta ve iç kulak, işitme, dil ve konuşma merkezleri uyarılarak eğitilmekte, beyinde yeni sinir ağlarının örülmesi sağlanmaktadır. Beynin iki yarı küresi arasındaki aktivasyonunu geliştirmektedir. Özetle suya atılan bir taşın etrafında oluşturduğu halkalar gibi işitme merkezlerinin etrafında oluşan halkaların diğer merkezlerimizi de uyarmasıdır, böylelikle kullanılmayan yetilerimiz devreye girer, yaratıcılığımız, algımız ve hafızamız gelişir, kapasitemiz maksimum düzeye çıkar.

Programlar 10 günlük ( günde 2 dinleti) veya 20 günlüktür. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü her gün yarımşar saatlik dinleti alınması gerekir . Programdan sonra 6 ay süresince ilk yapılan testler yinelenir ve aradaki değişime bakılır

Üç yaş itibarıyla her yaşa uygulanabilir. Kulağında organik bir sorun olan ve metal tüp bulunan kişilere uygulanmaz. Ayrıca kişinin dinletiler sırasında kulaklarının sağlıklı olması gerekir.