Çocuk Değerlendirme Testleri

Çocuklar farklı yaşlarda, farklı gelişim alanlarında birbirlerinden değişik performans gösterir. Biz biliriz ki; “her çocuk birbirinden farklı bir gelişim çizgisi gösterir.” Ancak; belli dönemlerde çocuklardan beklediğimiz standart beceriler vardır. Çocuğun gelişim alanları ve becerilerinin tespiti için, uzman psikolog tarafından çeşitli objektif ve projektif ölçekler kullanılır. Böylece çocuğun yaşına göre ileri, normal ve gerilik yaşadığı alanlar tespit edilir. Bu tespitle, veli ve öğretmen çocuk için özellikle gerilik yaşadığı alanlarda nasıl bir destek çalışması yapacağını planlayabilir. Çocuğun gelişimini daha doğru destekleyebilir. Ayrıca çocuk zeka testleri ile zeka ölçümüde yapılmaktadır. Bu amaçla uygulanan bazı testler: