GÜVENLİ, BİLİMSEL, ETKİLİ, EĞLENCELİ VE HIZLI BİR ÇÖZÜM;
İŞİTSEL ALGI EĞİTİMİ (BERARD AIT)

Berard Metodu, yaklaşık 50 yıl önce Kulak Burun Boğaz doktoru Guy Berard tarafından geliştirilen, etkisi klinik araştırmalarla kanıtlanmış bir işitsel algı eğitimidir.

İşitsel Algı Eğitimi olarak adlandırılan Berard Metodu ile İlköğretim ya da üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklardan, mesleki sınavlara hazırlanan yetişkinlere, dikkat eksikliği olan bir öğrenciden algısı yavaş otizmli bireye, konsantrasyonu zayıf çalışanlardan iş hayatında sorun yaşamaya başlayan yöneticilere kadar herkes; zihinsel performansını ve konsantrasyonunu arttırabilir.

İşitsel Algı Eğitimi ( Berard Metodu) bilginin işlenmesine ve kullanılmasına yönelik gelişmeye yardımcı olan, zihnin öğrenme mekanizmasını ve gücünü harekete geçiren, bireyin kişisel performansını en etkili şekilde kullanmasını sağlayan bir metottur.

Bu sistemde; kulaklık vasıtasıyla gelen sesler ayrıştırılarak algı sistemi uyarılır, algı artar, işitme dinlemeye dönüşürken öğrenme gerçekleşir ve davranışa dönüşür. Sağ ve sol lobların öğrenmenin içine katılmasını, bilgilerin hem kolay öğrenilmesini, hem de kalıcı hafızada tutulmasını sağlar.

İşitsel algı, işitmeye dayalı uyaranların algılanması, yorumlanması ve bu bilgilerin beynin belli bölgelerine gönderilip uygun cevabın oluşturulması için entegrasyonun/bütünleştirilmenin gerçekleştirilmesi olayıdır. Dolayısıyla bu sadece işitme ile sınırlı kalmayıp, bizim dış dünyamızı algılamamızda yardımcı olan tat, koku, görme, dokunma, işitme, denge ve derin duyu merkezlerinin bir bütün olarak kendi aralarında bağ kurmasıdır. Uyaranın sadece işitme yolu ile değil, diğer kanallardan da alındığında yine aynı merkezler arasındaki sinir ağının aktif olmasını sağlıyor. Kulağın algılama kalitesinin düşüklüğü, öğrenme, iletişim ve davranış bozukluğu gibi pek çok soruna neden olabiliyor ve kişinin kendi kaynaklarını kullanmasına engel oluşturuyor. Berard metodunun amacı, öğrenmede çok etkili olan işitsel algıyı güçlendirmek, işitsel dengesizliği ortadan kaldırmak.

Dr. Berard kimdir?

Fransız asıllı Dr. Guy Berard http://www.drguyberard.com/ tıp hayatına cerrah olarak başlamasına karşın daha sonra kulak-burun-boğaz uzmanlığını tercih etti ve bugün dünyada dev bir konsantrasyon-algı yöntemi olarak tanınan yöntemini geliştirdi. Eğitimin mimarı olan Dr. Berard'ın sesin davranışlar ve öğrenme üzerindeki etkilerini araştırmış , doğru frekansta ve hassaslıkta verilen seslerin beyin üzerinde değişikliklere sebep olduğunu görmüş. Yaptığı klinik çalışmalar, denemeler ve tecrübelerden sonra yöntemi bugün, 50 yıldır dünyaya hizmet vermektedir. Seksenli yaşlar bulunan Guy Berard halen aktiftir. Uzun yıllar Fransa ile ABD arasında çalışmalarını sürdürürken, Autism Resarch Institute Başkanı Dr. Bernard Rimland http://www.autism.com/ tarafından Berard Yöntemine AİT unvanı verilmiştir. Ondan sonra Berard AİT Yöntemi olarak tanınmıştır. AİT'nin açılımı Auditory Integration Training (İşitsel Algı Yöntemi) demektir.

EĞİTİM NASIL VERİLİYOR?

Eğitim nasıl veriliyor?

Berard Metodu bir terapi veya tedavi yöntemi değildir.Zihin eğitimidir. Kişi ve aileyle bir ön görüşme yapılır. Görüşme sürecinden sonra kişinin görsel ve işitsel dikkatini, konsantrasyonunu, algı düzeyini değerlendiren testler uygulanır. Tüm bu değerlendirmeler sonucu kişiye dinleti programı hazırlanır. EARDUCATOR isimli özel bir amfi niteliğindeki cihazımız başka bir ses kaynağından verilen sesleri modüle ediyor, 30 - 20000 hz aralığında geniş bir yelpazede ses dalgaları veriliyor. Bu sayede zihnimizin dinleme, algılama, konsantre olma, hatırlama, dikkat toplama, yorum yapma, bilgileri algı merkezimizde işleme gibi var olan yeteneklerimizin ortaya çıkmasına neden olur. Orta ve iç kulak, işitme, dil ve konuşma merkezleri uyarılarak eğitilmekte, beyinde yeni sinir ağlarının örülmesi sağlanmaktadır. Beynin iki yarı küresi arasındaki aktivasyonunu geliştirmektedir. Özetle suya atılan bir taşın etrafında oluşturduğu halkalar gibi işitme merkezlerinin etrafında oluşan halkaların diğer merkezlerimizi de uyarmasıdır, böylelikle kullanılmayan yetilerimiz devreye girer, yaratıcılığımız, algımız ve hafızamız gelişir, kapasitemiz maksimum düzeye çıkar.

Programlar 10 günlük ( günde 2 dinleti) veya 20 günlüktür. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü her gün yarımşar saatlik dinleti alınması gerekir . Programdan sonra 6 ay süresince ilk yapılan testler yinelenir ve aradaki değişime bakılır

Üç yaş itibarıyla her yaşa uygulanabilir. Kulağında organik bir sorun olan ve metal tüp bulunan kişilere uygulanmaz. Ayrıca kişinin dinletiler sırasında kulaklarının sağlıklı olması gerekir.

Eğitimden Kimler Faydalanabilir?

Akademik başarısını arttırmak isteyenler

Sınav kaygısı olanlar

SBS, YGS, LGS, KPSS sınavlarına hazırlananlar

Derse odaklanmada zorluk çekenler

Konsantrasyonunu arttırmak isteyenler

Kolay ve hızlı öğrenmek isteyenler

Yeni bir lisan öğrenmeye çalışanlar

Öğrenme güçlüğü yaşayanlar

Konuşma bozukluğu olanlar

Okula yeni başlayacak olan çocuklar

Özel eğitim öğrencileri Hafıza problemi yaşayan yetişkinler